Triss-äventyret har börjat

När mamma har skrapat fram tre tv-rutor eller tre Klöver-symboler kontaktar hon först Svenska Spel Turs kundservice. 

 Efter det kommer en av våra vinnarkommunikatörer kontakta henne, och tillsammans bokar vi datum för när hon ska skrapa sin Triss i direktsänd tv. Vi går igenom detaljer kring resa till Stockholm, hotellbokning och en härlig middag för så väl mamma som en medföljare. Hennes Trissäventyr har börjat!  
 
När vi tar kontakt med vinnarna är det många som ännu inte kunnat ta in att de verkligen vunnit. Det gäller att bemöta vinnarnas glädje och andra känslor på ett sätt som gör att de känner sig lugna och trygga inför TV-skrapet, berättar Emmy Altemyr, vinnarkommunikatör på Svenska Spel Tur.

Övernattning i Guldrummet

Nu närmar sig den stora dagen. Mamma anländer till Stockholm dagen innan tv-sändningen och checkar in på Elite Eden Park. Det specialinredda Guldrummet - med extra vinnarkänsla - väntar. På kvällen bjuds mamma med sällskap på en finare middag. 
 

Det specialinredda Guldrummet på Elite Eden Park.

På morgonen inför TV-skrapet möter en vinnarkommunikatör från Svenska Spel Tur upp henne på hotellet och vi tar gemensamt taxi till tv-huset.  
 
När vi möts upp på hotellet handlar mycket om att förbereda vinnaren inför vad som kommer att hända under morgonen. För många innebär ett tv-framträdande en del nerver och då finns vi där som en trygg hand, berättar Emmy Altemyr.

Skaka trygg hand med en vinnarkommunikatör på morgonen, inför tv-sändningen.

Tillbaka till startsidan

Läs fortsättningen